Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival - Cahaya Hayati

6 Sept 2018

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival


Bonding time dengan anak-anak masa raya Aidiladha hari tu... Malas nak cerita, layan gambar dah lah. 

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway CarnivalBallon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

Ballon Carnival Dinosour Land di Sunway Carnival

3 comments: